Home » Ekspozycje muzealne » Sfragistyczna wystawa we Wrocławiu

Sfragistyczna wystawa we Wrocławiu

Miłośnicy sfragistyki od jakiegoś czasu mogą podziwiać we Wrocławiu stare polskie pieczęcie. Wystawa pod tytułem „Pieczęć w praktyce kancelaryjnej od XIV do XVIII wieku” obejmuje wiele zabytków sfragistycznych – najstarszy z nich pochodzi z XIV stulecia, zaś najmłodsza pochodzi sprzed 1800 r.

Wśród zabytkowych pieczęci można obejrzeć między innymi stempel Uniwersytetu Jagiellońskiego czy tłok przeciętny sióstr Klarysek z Głogowa.

Wystawa miała pokazywać proces tworzenia autentycznego i prawomocnego podpisu, wraz z materiałami i narzędziami, które do tego celu służyły przez lata.