Home » Bez kategorii » Reklama w przestrzeni publicznej

Reklama w przestrzeni publicznej

Jedną z prężniej działających form reklamy jest tak zwana reklama outdoorowa, czyli między innymi billboardy. Takie wnioski można wysnuć między innymi dzięki danym podawanym przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej. Jednoznacznie wskazują one, że sprzedaż zewnętrznych powierzchni reklamowych cały czas ma tendencję wzrostową.

Billboard – źródło informacji

Zdaniem agencji marketingowych to właśnie banner jest jednym z najwiarygodniejszych źródeł informacji o danej ofercie lub produkcie. Na jej skuteczność wpływa zatem nie tylko profesjonalna obróbka graficzna, ale także dobrze sprecyzowana lokalizacja. Billboardy znajdują zastosowanie między innymi na centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych czy przy instytucjach użytku publicznego.